« Terug naar overzicht Fullscreen

MD Delfland Droge voeten movie ~

 

Nederland ligt laag.
Om de lage delen van ons land droog te houden, moeten we pompen.
De waterschappen pompen water uit onze polders naar de rivioeren.
En naar de zee.
Maar het water komt altijd terug.
Dus pompen we.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Als we niet constant pompen, staat Zuid-Holland binnen
72 uur zo'n twee meter onder water.
Gelukkig hoeft dat pompen niet handmatig.
In Nederland zijn zo'n 3.500 gemalen die al het werk voor ons doen.
Zo houden wij droge voeten in ons lage landje.

Hoe bedoel je 2 meter in 72 uur?

Zuid-Holland is 2.700 km2 groot. Bij 2 m diep is dit 2 x 2700 x 10 exp12
= 5,4 x 10 exp9 m3 = 5,4 x 10 exp12 liter. in 72 uur 2m oppompen:

Daarvoor is een vermogen nodig van: P= k x a /t [k=Kracht(N); a=H(M)];
P= 54 x 10 exp12 x a /72x3600 = 417 x 10 exp6 Watt of 417 Mega-watt

Volgens CBS gebruikt Nederland totaal ca 100 mjd kWh /jr = 11,6 Giga-watt

Elektrisch pomp vermogen is dus 3,6% van elektra nederland (pomp rendement 100%).
Met rendement op 50% en ZH ca 1/12 van nederland:
ca 86% van ZH elektrisch vermogen, en dat is best veel.